Bellis Blomster

Handelshuset Sør, 1 et.
Telefon: 57 82 07 22
www.interflora.no
e-post: bellis.blomster.forde@interflora.no
Om oss
Er det nokon du vil takke, glede, trøste eller imponere?
Ei blomsterhelsing fra oss gjer alle anledningar verdt å hugse!
Vi bringer blomster!