Narvesen

Handelshuset Sør, 1 et.
Telefon: 57 72 07 99
www.narvesen.no
Om oss
«Har du lyst har du lov» skal understreke de små fristelsene Narvesen tilbyr deg, en sjokolade, en pølse, eit lekkert magasin på glansa papir – dei små tinga som kan bli ein liten oppnåeleg luksus i ein travel hverdag.
Det som på engelsk betegnes som «guilty pleasures», noko som ein kanskje burde fått litt dårleg samvittigheit av å unne seg – men kvifor?
Det er jo de små lyspunkta som gjer kvardagen litt bedre. Kanskje ikke lurt, kanskje ikke sunt, kanskje ikke økonomisk korrekt – men tar det livet av deg? Gjør det deg blakk? Neppe – Har du lyst, har du lov…»